Achtergrond

Wil je meer weten over de energietransitie?
Lees hieronder extra achtergrond informatie.

Urgenda | vijf keer anders
Nederland kan volgens Urgenda een volledig duurzame energievoorziening in 2030 al realiseren; 2050 is gewoon te laat. In het herziene rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030 zet Urgenda uiteen hoe het vijf keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken.


Energy Transition Model
Het Energietransitiemodel is een onafhankelijk, uitgebreid, en op feiten gebaseerd energiemodel dat wordt gebruikt door overheden, bedrijven, NGO's en onderwijsinstellingen in verschillende landen. Het is door Quintel Intelligence ontwikkeld en wordt ondersteund door meer dan 20 partners.
Bezoek hier hun website.


Feiten en cijfers | Planbureau voor de Leefomgeving
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het heeft veel publicaties op het gebied van klimaatverandering. Lees hier meer.


IVN | Energieke basisscholen
IVN ontwikkelde samen met GasTerra de leermodule ‘Energieke basisscholen’. Dit om kinderen spelenderwijs meer te leren over (duurzame) energie en energietransitie. Deze leermodule is bedoeld voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 en wordt de komende jaren aangeboden aan alle basisscholen in Groningen en Drenthe. Lees hier meer.


Energy Challenges
Het project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken! Jongeren op basis- en voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school! Spelenderwijs ontdekken zij hun talent en maken ze kennis met de wondere wereld van duurzaamheid, energie en techniek. Neem een kijkje op de website.


Simulatiespel energie[r]evolutie
Speel met je leerlingen de energie[r]evolutie na. Laat de leerlingen naar het klimaatprobleem kijken door de ogen van de overheid, consument, energiemaatschappij of milieuorganisatie. Ontwikkeld door Greenpeace.
Lees hier meer.


Kinderboek over klimaatverandering
Palmen op de Noordpool is een kinderboek over klimaatverandering met veel aandacht voor de energietransitie. Op een luchtige én grondige manier behandelt Marc ter Horst alle aspecten van klimaatverandering: oorzaken, gevolgen, maatregelen, onderzoek en veelgehoorde smoesjes. Meer informatie en lesmateriaal vind je op marcterhorst.nl.


Schooldakrevolutie
In Nederland zijn circa 6.000 geschikte daken van lagere en middelbare scholen die nog niet van zonnepanelen zijn voorzien. De Schooldakrevolutie streeft ernaar om alle kinderen in Nederland te laten leren op én over schone energie. Via het workshopportaal kunnen kinderen ook hun wensen kenbaar maken aan schoolbestuurders via de Kinderactie Non-Stop-Zon.
Lees hier meer.