Basisschool komt in beweging.

Op basisschool de Widar in Groningen is de Morgenland les gegeven aan groepen zeven en acht. Ook groep zes wilde heel graag zo’n les en hoewel Morgenland bedoeld is voor de laatste twee groepen van de basisschool, was de les een groot succes. 

De leraar schreef op het bord: “ Wat kan een tienjarige doen aan klimaatverandering? ”.  Aan het eind van de les stonden er zeven antwoorden onder de oproep geschreven. 

Drie meisjes zijn een poster gaan maken over schone energie, voor verspreiding in de school. Er is ook een website die ze willen gaan maken: schonewolkjes.nl  ….