Blog

Hanzehogeschool Master studenten werken met Morgenland

14 december 2018 Groningen – Vandaag een gastcollege gegeven over Morgenland en de film getoond. Een actieve groep studenten Interdisciplinairy Business Professional, enthousiast en kritisch. Mooie discussie over energietransitie en vooral wat je er zelf aan kan doen. Tot slot hebben ze in drie groepen gewerkt aan de vraag: wat kunnen wij er als groep aan doen. Dit gaf 3 prachtige denkrichtingen in nog geen 40 minuten tijd.
1)  Energy3some aanpak: multilevel. Individueel niveau (wat kan ik er zelf aan doen), collectief niveau (hoe pakken we het met zijn allen aan) en educatief niveau (hoe dragen we de kennis rondom energietransitie verder uit.
2)  The Fundraising Project. Laat studenten van alle niveaus projecten aandragen voor fundraising. Ouder- en bedrijfsparticipatie. Het opgehaalde geld investeren in verduurzaming, besparingen en hernieuwbare energie (zonnepanelen). Brengt de bewustwording op gang én direct concreet aan de slag.
3)  Energietransitie voor monumentale en bestaande panden. Zorgt voor een goede kosten/baten analyse en stimuleer (bv met subsidies) dat specifiek bestaande bouw meegenomen wordt in de energietransitie.

Dit biedt kansen voor verdere uitwerking. Welke school wil een van de ideeën verder oppakken en uitwerken? Wie o wie.

Charles van Santvoord

Vijhonderd mbo-ers zien de energietransitie.

Tijdens een mbo energieconferentie van Energy College hebben in  Drachten 500 mbo-ers, hun docenten en zo’n 45 ondernemers Morgenland gezien en besproken.

De organisatie van mbo scholen reageerde na afloop: “ Tijdens de vertoning van de film was het muisstil in de zaal. Dan heb je het over vijhonderd mbo-ers!“

 

Basisschool komt in beweging.

Op basisschool de Widar in Groningen is de Morgenland les gegeven aan groepen zeven en acht. Ook groep zes wilde heel graag zo’n les en hoewel Morgenland bedoeld is voor de laatste twee groepen van de basisschool, was de les een groot succes. 

De leraar schreef op het bord: “ Wat kan een tienjarige doen aan klimaatverandering? ”.  Aan het eind van de les stonden er zeven antwoorden onder de oproep geschreven. 

Drie meisjes zijn een poster gaan maken over schone energie, voor verspreiding in de school. Er is ook een website die ze willen gaan maken: schonewolkjes.nl  ….