Verantwoording

Verantwoording


Hoe is deze film en lessenreeks tot stand gekomen, door wie is het gemaakt en waarom?

Morgenland is een productie van Strawberry Fields in Groningen.
Als communicatiebureau ondersteunen wij organisaties die werken aan een betere wereld, met strategische en creatieve communicatie.

Het is vandaag de dag niet moeilijk om je voor te stellen waarvoor onze inzet gewenst is. Klimaatverandering, voedsel, drinkwater, armoede en inkomensongelijkheid zijn de crises die de wereld parten spelen.

Sinds 2008, in de aanloop naar de grote klimaatconferentie in Kopenhagen, was het ons streven om een bijdrage te leveren aan de algemene bewustwording van mensen op het gebied van klimaatverandering. Sinds die tijd zijn we op zoek gegaan naar opdrachtgevers die ons deze film wilden laten maken.

In 2016 hadden we eindelijk de klik: GasTerra wilde graag met een breed verhaal komen waarin zij ook hun rol en aandeel in de energietransitie naar 2050 kunnen communiceren. Zo is Morgenland ontstaan. Als een initiatief van en bekostigd door GasTerra in samenwerking met Strawberry Fields. Als bureau hebben wij de helft van de productiekosten op ons genomen.

Uiteindelijk hebben we een film gemaakt die ingaat op GasTerra's rol en aandeel én we hebben de film gemaakt waar jullie nu naar kijken: over de energietransitie als geheel.
Energietransitiecentrum EnTranCe en New Energy Coalition hebben de Engelstalige productie mogelijk gemaakt. IVN Natuureducatie heeft inhoudelijke en educatieve bijdragen geleverd.

Voor de inhoudsbepaling hebben we adviseurs uit de verschillende denkrichtingen gevraagd om ons bij te staan. Jan Paul van Soest van De Gemeynt, Alexander Wirtz van Quintel, Jelmer Pijlman van 3E advies, Klaas Jan Noorman van EnTranCe, Patrick Cnubben van New Energy Coalition en Leo Heijne van Kenniscentrum Energie van Hanzehogeschool Groningen.

Van meet af aan wisten we dat deze film vergezeld moest gaan van een les of college voor ieder type onderwijs in Nederland. Door de brede samenwerking en het grote aantal medewerkenden aan deze productie is het mogelijk geworden om film en les gratis aan te bieden aan eenieder die een indruk wil krijgen van de energietransitie in Nederland.

Onze beleefde vraag: zeg je het voort en geef je het door aan een ander? Dat kan via de verspreid knop op deze site. Alleen zo bereiken we bewustzijn bij zoveel mogelijk mensen.

Met deze film hebben we een compleet beeld willen geven van de energietransitie in Nederland zoals die nu denkbaar is, in aanmerking genomen de huidige inzichten en rapporten die een integrale visie beschrijven, vanuit verschillende energiescenario's.
Een lange zin om te beschrijven dat we je hiermee een indruk willen geven van hoe de energietransitie kan verlopen.

Tenslotte is dit een film op hoofdlijnen waardoor niet alle onderwerpen worden behandeld en nuances en details kunnen ontbreken.

Geraadpleegde bronnen en gebruikte literatuur:

Rijksoverheid
Energieagenda Rijksoverheid

Quintel Intelligence
Industrie in transitie

Green Liaisons
Hernieuwbare moleculen naast duurzame electronen

Urgenda
Rapport Duurzame Energie in 2030